frensia logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Follow us

Frensia

  /  Zachráňme životy   /  Podpora projektu Zachráňme životy.

Podpora projektu Zachráňme životy.

 

Projekt Zachráňme životy je konkrétna pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom.

Aby ste vedeli kam ešte idú Vaše peniažky..

Prečo by sa mali matky vzdať svojich bábätiek a a tí malí brušní ľudia nemohli žiť svoj život na tejto zemi len preto, že sa nachádzajú v zložitejšej životnej situácií? Myšlienka darcovského systému nás naozaj veľmi zaujala a chytila nás za srdce. Rozhodli sme sa, že chceme byť aspoň malinkou súčasťou tohto diela. Konkrétne, každý mesiac, budeme prispievať 1 % z celej sumy z každého predaného výrobku.

 

O čom to celé je?

Cieľom poskytovania mesačného príspevku je pomoc tehotnej žene, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným či nechceným tehotenstvom.  Cieľom je zachrániť život dieťaťa a tú boľavú časť života matky. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a jej počatého dieťaťa.

Doteraz zachránili už 145 bábätiek.

Projekt funguje od decembra 2007. Doteraz ním pomohli 151 ženám, ďalšie čakajú na zaradenia do systému, podľa množstva finančných prostriedkov od darcov. Rozdelili takmer 300 000 eur. Podarilo sa zachrániť už 145 bábätiek. Tieto krásne deti sa narodili predovšetkým vďaka ľuďom ochotným pomôcť. Ženy, zapojené do systému, uvažovali o potrate, neskôr chceli dať dieťa na adopciu a nakoniec, vďaka podpore darcov, rozhodli sa nechať si dieťa pri sebe.

Ako systém funguje?

Podrobnosti projektu možno nájsť na webovej stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne jednorazovo alebo pravidelne mesačne prispieť na záchranu života rôznymi finančnými čiastkami na číslo transparentného účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky systém prerozdeľuje medzi príjemcov pomoci (ženy a ich deti), ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Všetky finančné prostriedky poukázané darcom na záchranu života dostane priamo príjemca pomoci. Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.

Do systému sa môže zapojiť každý z nás. Či už ako darca, alebo ako aktívny spolupracovník. Pri posielaní peniažkov si môže darca prečítať príbehy konkrétnych žien a následne vybrať, ktorej tehotnej žene chce pomôcť.

Pomáhajme si.

Ak máte vo svojom okolí tehotné ženy, matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, ženy s neželaným tehotenstvom, v ťažkej sociálnej situácii, bez pomoci, môžete aj vy pre ne niečo urobiť. Nasmerujte ich na projekt darcovského systému „Zachráňme životy“.

Nech je nám spoločnou odmenou každý zachránený ľudský život.

Františka a Marián

Post a Comment